Ambidextrie a zkřížená lateralita

Lateralitu u dětí je možné nechat otestovat v pedagogicko-psychologických poradnách či jiných obdobně zaměřených institucích. U některých dětí mohou být výsledky testů laterality však dosti nejednoznačné. Takové děti mohou být označeny termíny jako zkřížená lateralita nebo ambidextrie.

Zkřížená lateralita znamená právě nejednoznačný výsledek, například dominantní pravá ruka a levé oko.

Ambidextrie znamená, že obě strany těla dosahují stejné kvality, není tedy jednoznačné, zdali se jedná o leváka nebo o praváka.

Jak je vysvětleno v textu Čím je naše lateralita určena, dominantní strana těla je určena pozicí mozkových hemisfér. Pravák má dominantní hemisféru vlevo, levák má dominantní hemisféru vpravo. Toto nastavení je definitivně určené a je neměnné. Z toho vyplývá, že každý člověk musí být buď levák, nebo pravák. Není možné být levák či pravák pouze částečně. Diagnostiky jako zkřížená lateralita či ambidextrie jsou tedy zpravidla důsledkem nedokonalého testování laterality, a nikoliv reálnou diagnózou (o běžném testování laterality zde). Pravděpodobnou možností u takovýchto výsledků je, že se jedná o skrytého leváka.

Zároveň je vhodné na tomto místě upozornit, že každý člověk je jiný a pro každého je otázka laterality a správného fungování více nebo méně důležitá. Jsou lidé, kterým může život v nesprávné lateralitě způsobovat závažné psychické (a případně i fyzické) problémy. Pro ty je důležité se tématem laterality zabývat. Také je mnoho lidí, kteří sice žijí v nesprávné lateralitě, ale jejich život tím není nikterak poznamenán. Pro ty samozřejmě otázka laterality není vůbec podstatná.