Přeučení leváci

Ačkoliv bylo násilné přeučování leváků na praváky v Československu oficiálně zakázáno již v roce 1967, tyto praktiky ve školách a jiných institucích bohužel přetrvaly mnohem déle. Od některých dříve narozených leváků jsem měl možnost slyšet, jak drastické metody k tomu byly používány… Z dnešního pohledu je zřejmé, že tak bylo naprosto zbytečně napácháno mnoho škody a způsobena spousta utrpení. Dnes již přeučování leváků naštěstí ze škol zcela vymizelo, tedy alespoň doufám.

Pokud o sobě víte, že jste v minulosti nuceně byli přeučeni na používání pravé ruky a pravou ruku nadále používáte jako dominantní, můžete na sobě pozorovat příznaky typické pro skryté leváky. Oproti těm však máte výhodu v tom, že o své skutečné lateralitě alespoň můžete vědět.

Pokud patříte mezi přeučené leváky a rozhodnete se, že se chcete přepólovat, před tímto zásadním krokem Vám doporučuji návštěvu semináře s testováním laterality. I přes to, že samotné testování laterality pro Vás nemusí být úplně nutné, náplň semináře bude i pro Vás obohacením a dobře Vás připraví na proces přepólování. Informace týkající se laterality a přepólování nelze příliš dobře předat jiným způsobem, než právě prostřednictvím vlastních prožitků na živé akci.