Lateralita v řeči

Že byla (a nadále je) levá strana v historii lidstva spojována s něčím negativním nebo špatným, čemuž se věnuje článek Lateralita v historii a kultuře, lze kromě mnohých zvyklostí v naší společnosti pozorovat také v naší řeči, kde má levá strana mnohdy negativní konotaci. Jedná se například o následující běžně používané fráze nebo výrazy:

Má obě ruce levé – Je nešikovný
Vstával jsem levou nohou – Mám den, kdy se mi nic nedaří
Je to na levačku – Mám smůlu, nedaří se mi
Levota – podvod, porušování pravidel nebo zákonů
Levoboček – nemanželské dítě

Oproti tomu pravá strana má v řeči konotaci pozitivní. Samotný výraz pravá/pravé kromě označení strany znamená také dobré, správné. Základ slova pravá můžeme nalézt ve výrazech jako pravidlo, pravopis, pravda, právo a mnohých dalších, opět se vždy jedná o výrazy označující, jak je něco správně. Jak by na nás působilo, kdybychom například místo pravopis řekli levopis (mnou při této příležitosti vymyšlený výraz)? V rámci toho, co máme zažité, bychom si nejspíše představili text plný chyb.

Ať už si toho všímáme, nebo ne, konotace levé a pravé strany v naší řeči má vliv na to, jak tyto strany vnímáme.