ŽIJ SVOU LATERALITU

Kolik je ve skutečnosti leváků?
A co když mezi ně také patřím?

Leváků je ve skutečnosti zhruba stejně jako praváků, tedy okolo 50% společnosti. Jak je to možné?

Kdo se vlastně počítá jako levák? Ten, kdo levou rukou píše? Nebo se jako levák počítá i ten, kdo byl přeučen nebo se sám rozhodl pro psaní pravou rukou? A jak to, že je v každé zemi jiné procentuální zastoupení leváků?

Jiný kraj, jiný mrav…

Do statistik o leváctví se dostávají zejména lidé, kteří levou ruku používají na psaní. Takové statistiky tedy významně ovlivňuje míra tolerance společnosti vůči levákům. V každé zemi je oficiální podíl leváků odlišný, což je samo o sobě zarážející. Že by se po překročení státních hranic zvýšila šance, že se vám narodí levoruké dítě?

Leváků je ve skutečnosti zhruba stejně jako praváků, tedy přibližně 50% společnosti. Jak je to možné?

Svět v rovnováze…

Všechny protiklady přirozeně směřují ke vzájemné rovnováze, což krásně ukazuje monáda zobrazující rovnováhu mezi polaritami jin a jang. Tyto vyvážené polarity jsou vidět všude kolem nás. Například muži a ženy, den a noc, léto a zima, období ekonomického růstu a období recese, příliv a odliv, a mnoho dalších… Je logické očekávat, že stejná situace bude i v případě leváků a praváků.

vyvážené polarity 2

Nejen lidé…

Lateralita se týká i zvířat. Vědecké výzkumy ukazují, že u všech ostatních druhů savců je poměr mezi leváky a praváky vyrovnaný. Lidé by tedy byli jediným druhem, u kterého by poměr leváků a praváků vyrovnaný nebyl.

Kam se leváci poděli?

Někteří leváci byli v minulosti nuceně přeučováni na praváky nebo se dobrovolně rozhodli používat pravou ruku, aby nemuseli čelit obtížím spojeným s leváctvím. Těchto lidí ale stále není tolik, aby doplňovali počet leváků do zmíněných 50% společnosti. Kde se tedy berou ti zbývající?

Ve společnosti je mnoho lidí, kteří o své skutečné lateralitě nevědí. Prožijí celý život, aniž by se dozvěděli, že jsou ve skutečnosti leváci. Takové lidi označujeme jako tzv. skryté leváky.

Čím je naše lateralita určena?

Mozek člověka je podélně rozdělen na dvě poloviny, tzv. hemisféry, kde jedna je označována jako racionální (dominantní) a druhá jako kreativní (nedominantní).

Racionální hemisféra zpracovává praktické myšlení, řeč, technické problémy, logiku, počítání…

Kreativní hemisféra zpracovává emoce, intuici, fantazii, umění…

Mozkové hemisféry jsou s tělem propojeny křížem, to znamená, že levá hemisféra ovládá pravou polovinu těla a pravá hemisféra ovládá levou polovinu těla.

Dobře známým faktem je, že levá hemisféra je racionální a pravá hemisféra je kreativní. Toto však platí pouze pro praváky.

Leváci mají mozkové hemisféry zrcadlově prohozené. Právě na základě toho mají prohozenou i dominantní stranu těla.

Lateralita je tedy dána pozicí mozkových hemisfér a je u každého člověka pevně dána již od narození (respektive již od početí) a nelze ji tedy změnit.

Příznaky nesprávné laterality

Jak poznáme, že nežijeme ve své skutečné lateralitě, jinými slovy že patříme mezi skryté leváky? Mezi nejtypičtější příznaky skrytých leváků patří následující:

Skrytý levák nebo levačka…

  • Není ve své síle, všechny činnosti jsou náročné a unavující
  • Žádnou činnost si nedokáže užít, je zaměřený nebo zaměřená na výsledek
  • Nemá téměř nikdy radost
  • Potýká se s nenadálými změnami nálad a s náhlými výbuchy hněvu
  • Je pořád v hlavě, nedokáže se nikdy uvolnit, nedokáže zastavit neustálý tok myšlenek
  • Plete si levou a pravou stranu
  • Neustále něco počítá (schody, dlaždice, okna, patníky, lampy…) nebo hledá geometrické tvary (chodí rovnoběžně s obrubníkem, srovnává věci kolmo ke zdem…)
  • Má pocit, že nikam nepatří

A mnoho dalších…

Proces přepólování a jeho důsledky

Přepólováním se rozumí přechod na správnou  lateralitu. Změna laterality je zřejmě vůbec největší změnou v těle, jakou je možné provést bez chirurgického zásahu a jednou z největších možných změn ve fungování těla člověka vůbec.

Současná medicína v žádném případě neumožňuje změnit skutečné nastavení laterality (tedy změnit leváka na praváka nebo naopak). K tomu by byla nutná výměna pozice mozkových hemisfér. Člověk, který se začne přepólovávat, si nejdříve musí být skutečně jistý svou nesprávnou lateralitou. Z vlastní zkušenosti mohu jen potvrdit, že rozhodně není dobrý nápad zahajovat proces přepólování před kompletním otestováním laterality.

Lateralita v historii a v kultuře

Jak jsme se jako lidstvo mohli dostat do nevyvážené situace, ve které jsme nyní? Co vedlo lidi k tomu, že začali používat více jednu stranu těla, než druhou, přestože to mnohdy muselo být proti jejich přirozenosti? Proč je levá strana brána jako špatná a pravá jako správná? A proč to není naopak? Abychom získali odpovědi na všechny tyto otázky, musíme se podívat do historie. Z té vychází některá pravidla, která jsou zakořeněnou součástí naší kultury po dlouhou dobu.

O mně

Zjednodušeně řečeno jsem už od dětství trpěl většinou příznaků nesprávné laterality. Takový život byl hodně náročný a chyběla v něm radost, sebejistota a vnitřní síla. Když jsem se poprvé dozvěděl, že příčinou mých problémů může být nesprávná lateralita, okamžitě jsem se v tomto tématu našel. Prošel jsem kurzem testování laterality a následně jsem se úspěšně přepóloval.

Když zpětně vidím, jak moc mi přepólování změnilo život k lepšímu, rozhodl jsem se toto téma šířit dál a pomáhat ostatním nalézt, kdo doopravdy jsou.