Kdo s tím přišel

Karl Grunick, původní profesí učitel, se dlouhodobě věnuje práci s tělem a dechem, muzikoterapii a práci se zvukem, energetickým cvičením, a dále je mistrem několika bojových umění. Všechny jeho zkušenosti jej vedly k vyvinutí vlastního zcela specifického učení s názvem Inteligence těla. V současné době působí jako lektor, na svých seminářích vyučuje zejména právě Inteligenci těla, dále práci s hlasem a se zvukem, několikrát ročně pořádá velmi intenzivní kurz s názvem Bojovník.

Karl si byl původně zcela jistý, že je pravák. To však změnila jedna návštěva u jeho známého, který mu na základě určité reakce těla vysvětlil, že je ve skutečnosti levákem. Na základě tohoto zjištění se Karl úspěšně přepóloval a následně vyvinul svůj vlastní systém testování laterality, který jde oproti konvenčně používaným testovacím metodám více do hloubky. Jeho metoda testování dokáže úspěšně odhalit skryté leváctví u lidí, kteří byli, stejně jako dříve i sám Karl, celý život přesvědčeni o tom, že jsou praváci. Semináře s testováním laterality Karl v současné době pořádá obvykle pouze dvakrát za rok, v České republice tyto semináře bohužel vůbec nenabízí.

Lucie Vřešťálová

www.spravnalateralita.cz

Lucie Vřešťálová a já jsme nyní jediní, kdo v České republice nabízí kurzy s testováním laterality metodou vyvinutou Karlem Grunickem. Lucie se zároveň podílí na šíření tématu správné laterality a skrytého leváctví.

Po navštěvování mnoha různých kurzů osobního rozvoje se Lucie ocitla na semináři Mozek v rovnováze Karla Grunicka, kde zjistila, že patří mezi skryté leváky. Potom, co se dokázala úspěšně přepólovat, pocítila mnoho pozitivních změn ve svém životě. Na základě těchto zkušeností a zájmu okolí následně prošla výcvikem pro testování laterality u Karla Grunicka a poté začala spolu s Ondřejem Veverkou vést vlastní kurzy, jejichž hlavní náplní je právě testování laterality. Právě na seminářích Lucie jsem zjistil a pochopil, že jsem ve skutečnosti levák, za což jsem nadále moc vděčný.