Proces přepólování

Přepólováním se rozumí  přechod na správnou lateralitu, která odpovídá skutečnému nastavení těla. Změna laterality je zřejmě vůbec největší změnou v těle, jakou je možné provést bez chirurgického zásahu a jednou z největších možných změn ve fungování těla člověka vůbec.

Současná medicína v žádném případě neumožňuje změnit skutečné nastavení laterality (tedy změnit leváka na praváka nebo naopak), k tomu by byla nutná výměna pozice mozkových hemisfér. Člověk, který se začne přepólovávat, si musí být skutečně jistý tím, že nežije ve své lateralitě. Z vlastní zkušenosti mohu jen potvrdit, že rozhodně není dobrý nápad zahajovat proces přepólování před kompletním otestováním laterality.

Detailní informace o tom, jak správně a bezpečně zahájit přepólování tak, aby tuto zásadní změnu tělo dokázalo přijmout, se můžete dozvědět na kurzech testování laterality, zde tyto informace záměrně nejsou uvedeny. Protože se jedná o skutečně velkou změnu, celý proces přepólování trvá zpravidla až několik let. V průběhu přepólování se mohou na povrch dostávat různé emoce nebo vnitřní zranění související s předešlým náročným životem v nesprávné lateralitě. Může se jednat o projevy hněvu nebo smutku a lítosti. Všechny tyto emoce je nejlepší nechat bezpečným způsobem projevit.

Je důležité zmínit, že v rámci přepólování rozhodně není nutné naučit se psát levou rukou (na toto téma dostávám mnoho dotazů).

Úspěšné přepólování na správnou lateralitu může vést k velkému množství pozitivních změn.

Původně skrytý levák po přepólování

 • Cítí, že konečně ví, kdo doopravdy je
 • Začne žít ve větší lehkosti a radosti
 • Zmizí výkyvy nálad, nízké sebevědomí a deprese
 • Přestane nad vším neustále přemýšlet, dokáže se více řídit svým vnitřním kompasem
 • Všechny činnosti si najednou začne více užívat, místo aby je jenom chtěl mít hotové
 • Dokáže se více uvolnit, žije ve větším klidu
 • Lépe se mu dýchá, dokáže se najednou pořádně nadechnout
 • Získá větší fyzickou sílu
 • Začne se vyjadřovat více jasně a plynule
 • Zmizí potřeba neustále něco počítat
 • Muž levák se dostane do své mužské síly
 • Žena levačka se dostane do své ženskosti

Zjednodušeně shrnuto člověk, který začne žít ve své skutečné lateralitě, začne konečně doopravdy žít svůj život. Začne prožívat svůj život v mnohem větší radosti, lehkosti a klidu, přestane mít potřebu se o něco snažit, dokáže lépe cítit, co skutečně chce.