Příznaky nesprávné laterality

Člověk, který nežije ve své skutečné lateralitě, což prakticky většinou znamená, že je ve skutečnosti levák, ale jako dominantní ruku, respektive stranu těla používá pravou. Takový člověk má pravou stranu těla propojenou pouze s kreativní hemisférou, přes kterou se informace dostávají do dominantní hemisféry, místo aby putovaly napřímo do dominantní hemisféry bez nutnosti propojení přes kreativní hemisféru. Tento zdlouhavý proces výměny informací mezi tělem a mozkem je základní příčinou mnoha problémů.

Skrytý levák může a nemusí mít dále uvedené problémy. Každý člověk je jedinečný a proto je závažnost a množství příznaků u každého skrytého leváka odlišná. Všeobecně ale platí, že čím více příznaků z níže uvedených u sebe pozorujete, tím větší je šance, že nežijete ve své skutečné lateralitě…

 • Všechny činnosti jsou náročné a unavující
 • Ze žádné činnosti nemá radost
 • Cítí vnitřní neklid a napětí
 • Potřebuje mít věci pod kontrolou
 • Má nízké sebehodnocení, nikdy si nepřipadá dost dobrý
 • Má tendence k perfekcionismu, ale se svojí prací není nikdy spokojen
 • Svou nespokojenost s vykonanou prací se snaží vykompenzovat množstvím práce, má sklony k workoholismu
 • Má v sobě zakořeněné přesvědčení, že není hoden lásky nebo pozornosti ostatních jen tak, snaží se si náklonnost ostatních zasloužit
 • Na základě neustálé sebekritiky obrací svůj kritický pohled i vůči ostatním
 • Vyhýbá se konfliktům, protože se cítí být oslaben. V konfliktních situacích raději ustoupí, nedokáže si stát za svým
 • Má problémy s koordinací a rovnováhou
 • Při náročnějších činnostech se soustředí tolik, že zapomíná dýchat
 • Neustále pociťuje únavu
 • Trpí dýchacími problémy, alergiemi, astmatem
 • Levá strana těla je fyzicky potlačena nebo je více zatuhlá
 • Žena skrytá levačka má bolestivou nebo nepravidelnou menstruaci, také má mnohem dříve menopauzu
 • Vyjadřuje se nejasně a chaoticky, nedokáže si v hlavě uspořádat myšlenky
 • Koktá, zasekává se v řeči
 • Skáče ostatním do řeči, protože se obává, že později své myšlenky zapomene nebo ztratí
 • Má problémy se čtením
 • Drží tužku nebo propisku nesprávným způsobem
 • Píše špatně čitelným písmem, písmo je chaotické, s měnícím se stylem nebo sklonem
 • Není schopen rychle a pohotově odpovědět, svou odpověď si v hlavě musí dopředu připravit
 • Pořád něco počítá. Počítá schody, pouliční lampy, dlaždice, okna, patníky
 • Ve svém zorném poli hledá geometrické tvary
 • Chodí rovnoběžně s obrubníkem nebo s liniemi na chodníku, obchází nebo přeskakuje kanály
 • Nemá přístup ke své intuici
 • Nedokáže zastavit proud myšlenek v hlavě. Nedokáže mít chvíli v hlavě klid, nedokáže meditovat
 • Plete si levou a pravou stranu
 • Všechno po sobě kontroluje, výpočty si přepočítává
 • Pravidla buď striktně dodržuje, nebo naopak naprosto ignoruje
 • Celkově má tendenci být vždy v extrému ať už na jedné nebo na druhé straně, oba extrémy může střídat
 • Necítí se být ve své síle
 • Často spadá do role oběti, odmítá přijmout odpovědnost za svůj život a příčinu svých problémů hledá v ostatních lidech nebo v okolnostech, ale nikdy ne u sebe
 • Má pocit, že nikam nepatří. Všude si připadá jiný, nikde nenachází sounáležitost s ostatními.
 • Má časté výkyvy nálad, trpí depresemi
 • Trpí nenadálými výbuchy hněvu
 • Jeho oslabenost vnímají i ostatní, stává se obětí šikany
 • Muž není ve své mužské síle. Jeho slabost, podvědomý strach z konfliktů a přehnaná snaha se ostatním zavděčit z něj dělají hodného chlapce. Trpí nezájmem ze strany žen.
 • Žena není ve své ženskosti. Její spíše mužské vlastnosti pro ni mohou být prospěšné například na pozici manažerky, ale zároveň mohou působit odpudivě na muže.
 • Má tendenci si hledat partnera nebo partnerku na nižší úrovni atraktivity, než je on sám nebo ona sama
 • Nachází klid v poslechu hudby nebo ve hře na hudební nástroje
 • Má tendence k závislostem (alkohol, cigarety, přejídání se…), když se zbaví jedné závislosti, nahradí ji jinou závislostí
 • Protože se cítí být oslaben, učí se bojová umění nebo sebeobranné systémy
 • Snaží se svou situaci zlepšovat různými formami zdravého životního stylu, zdravým jídlem, jógou, různými formami ezoteriky….
 • Má tendenci navštěvovat další a další kurzy osobního rozvoje, ale žádný mu nepřináší dostatečné uspokojení
 • Rád se vyjadřuje kreslením (zejména jako dítě)

Dítě v nesprávné lateralitě kromě předchozích příznaků:

 • Má problémy s vyjadřováním a hlasovým projevem
 • Nechce jídlo krájet nožem v pravé ruce
 • Má problémy s držením tužky nebo propisky správným způsobem
 • Má velké množství plyšových hraček
 • Má málo přátel, je samotář
 • Nemá do ničeho chuť
 • Může být označeno jako ADHD
 • Do asi 15 let jsou častější úrazy na pravé straně těla

Nalezli jste se v příznacích nesprávné laterality? Chcete si lateralitu nechat otestovat? Zajímá Vás více informací o seminářích s testováním laterality? Termíny nejbližších kurzů jsou zveřejněny na stránce Plánované akce. Pokud chcete být informováni o otevření přihlášek na nejbližší seminář, přihlašte se k odběru novinek níže.