Skrytí leváci

Malé děti se od svých rodičů a dalších lidí v okolí učí především nápodobou. Mnoho z nich vezme nůž, tužku nebo další nástroje do pravé ruky, protože to tak vidí u rodičů. Takto se pravorukost nevědomky kopíruje z generace na generaci a mnoho lidí se za celý svůj život nedozví, že jsou ve skutečnosti leváci.

Takovýto člověk je označován jako tzv. skrytý levák a v průběhu života může mít vlivem prohozené laterality mnoho různých obtíží. Ve velmi vzácných případech existují taktéž skrytí praváci. Jejich rodiče jsou zpravidla leváci a záměrně naučí své děti být také leváky nehledě na jejich skutečnou lateralitu.

Ve stručnosti se skrytí leváci potýkají zejména s následujícími problémy a příznaky.

Skrytý levák nebo levačka…

  • Není ve své síle, všechno jde obtížně, všechno je náročné a složité a unavující
  • Nemá téměř nikdy radost, může trpět depresemi
  • Je pořád v hlavě, nedokáže se nikdy uvolnit, nedokáže zastavit neustálý tok myšlenek
  • Plete si levou a pravou stranu
  • Neustále něco počítá (schody, dlaždice, okna, patníky, lampy…) nebo hledá geometrické tvary (chodí rovnoběžně s obrubníkem, srovnává věci kolmo ke zdem…)
  • Je v roli oběti
  • Má na sebe a pak i na ostatní příliš vysoké nároky, sebe i ostatní neustále kritizuje

Komunikace mezi mozkem a tělem

U člověka se správně fungující lateralitou probíhá výměna informací a signálů mezi příslušnou polovinou těla a hemisférou na opačné straně, tedy u praváka je racionální pravá strana těla propojena s racionální levou hemisférou, u leváka je racionální levá strana těla propojena s racionální pravou hemisférou.

U skrytého leváka, který má racionální pravou hemisféru a zároveň nevědomky používá coby racionální pravou stranu těla, však dochází k zásadnímu problému. Signály a informace z pravé strany těla jsou posílány do levé, kreativní hemisféry. Ta neví, jak s těmito signály naložit a přepošle je do levé racionální hemisféry, kam skutečně patří.

Racionální hemisféra je zpracuje a ještě několikrát si přepošle informace s kreativní hemisférou. Signály z mozku směrem do pravé poloviny těla pak musí opět putovat z racionální hemisféry do kreativní a odtud teprve do těla, protože racionální hemisféra není přímo propojena s pravou částí těla. Tato zdlouhavější komunikace mezi mozkem a tělem je právě příčinou problémů, se kterými se skrytý levák potýká.

Skrytý levák (z pohledu proti)